Tengo Ropa Tendida

Tengo Ropa Tendida és un projecte en què tot el treball es realitza a partir del tractament artesanal de la porcellana. Cada arracada, collar, anell, etc., de porcellana esmaltada està encastat sobre una base metàl·lica per a donar-li resistència i consistència. Junt amb la porcellana es combinen materials com la seda, el cuiro i la fusta.