Exposició: Biosferas, de Marco Ranieri

En la instal·lació Biosferas es recorre a elements vegetals vius de xicotetes dimensions per a configurar la magnitud del medi natural. Es tracta d’una constel·lació de peretes reciclades penjades del sostre en què germinen fragments de la naturalesa que es desenrotllen en microecosistemes de cicle conclús. Generant un cosmos de xicotets mons sensibles. En l’interior de peretes reciclades s’ha cultivat amb paciència molses, líquens i plantes de xicotetes dimensions, a partir de llavors, espores, estaques i brots arreplegats in situ.

www.marcoranieri.org 

Hall de la biblioteca de Las Naves. Entrada gratuïta.